LPK Keuringen

Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) Keurmerk. Want dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd.

Ook voor uw keuring, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Bekkers Carrosserieën. Wanneer een laadklep het LPK Keurmerk draagt, betekent dit het volgende:

  • de laadklep wordt jaarlijks gekeurd
  • de keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester
  • de laadklep voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist

Als een laadklep de keuring heeft doorstaan, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:

  • een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep
  • een checklist met alle keuringspunten
  • registratie van de keuring in het onderhoudsboek van de laadklep
  • Bij eventuele controle moet u de keuringsbewijzen kunnen tonen. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke  documenten voor uw verzekeringsmaatschappij. Bewaar de keuringsbewijzen daarom zorgvuldig!

Wij adviseren u de onderhoudsbeurt van uw laadklep te combineren met de LPK keuring. Voor alle zekerheid, voor alle veiligheid. Maak snel een afspraak.

Een goed gesprek om de mogelijkheden door te spreken?